Prof. Dr. Nazime Mercan Doğan

Yayınlar

Akademik Ünvan

Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yard. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Arş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Eğitim

Doktora

Gazi Üniversitesi

Rhizobium cinsi bakterilerin poli-beta-hidroksibütirat üretimlerinin belirlenmesi, sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile elde edilen toplam protein profillerinin ve plazmid DNA’larının incelenmesi.

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Bacillus sphaerium suşlarının PAGE ile elde edilen hücredışı protein profillerine göre ayrımı.

Lisans

Ankara Üniversitesi

Fombal

fombal.com

Fonksiyonel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı

İletişim

Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nazime Mercan Doğan
+90 258 296 3672
nmercan@pau.edu.tr