İletişim Bilgileri:

Dr. Nazime MERCAN

Adres:

Pamukkale Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Denizli 20017

Tel: 0 258 213 4030 Dahili: 1462

Faks: 0 258 212 5546

E-mail: nmercan@pau.edu.tr

 

1. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Ankara (Fen Fakültesi)

1992

Y. Lisans

Biyoloji

Ankara(Fen Bilimleri Enstitüsü)

1996

Doktora

Biyoloji

Gazi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

2002

 

2. Akademik Ünvanlar:

Ünvan

Alan

Üniversite

Yıl

Araş. Gör.

Biyoloji

PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

1994 - 1999

Araş. Gör.

Biyoloji

Gazi Fen-Edebiyat Fakültesi

1999 - 2002

Yrd.Doç. Dr.

Biyoloji

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.

2002 – Devam

 

3.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

3.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

·        Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Pseudomonas Cinsi Bakterilerin Ağır Metal Toleransı ve Biyodegradasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

·        Crocus Cinsine Ait (C. biflorus Miller, C. crysanthus (Herbert) Herbert, C. baytopiorum Mathew, C. flavus Weston subp. dissectus T. Baytop&Mathew) Saf Ekstraktların Antimikrobiyal Etkisi

 

4. Bilimsel Çalışmalar

 

4.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

·        Şimşek S., Türe M., Tuğrul B., Mercan N., Türe H. and Akdağ B. (1999) Consanguineous marriages in Denizli, Turkey. Annals of Human Biology, 26, 5, 489-491.

·        Katırcıoglu H., Aslım B., Yüksekdağ Z.N., Mercan N. and Beyatlı Y. (2003) Production of poly--b-hydroxybutyrate (PHB) and differentiation of putative Bacillus mutant strains by SDS-PAGE of total cell protein. African Journal of Biotechnology, 2 (6), 147-149.

·        Yüksekdağ Z.N., Aslım B., Beyatlı Y. and Mercan N. (2004) Effect of carbon and nitrogen sources and incubation times on poly-beta-hydroxybutyrate sythesis by Bacillus subtilis 25 and Bacillus megaterium 12.  African Journal of Biotechnology,  3 (1),63-66

·        Mercan, N. and C. Çökmüş (2004) Discrimination of Bacillus sphaericus strains by filtrate protein profiles”, African Journal of Biotechnology  3 (5), 281-283.

·        B. Aslim, Z.N. Yuksekdag, Y. Beyatlı and Mercan, N. (2005) Exopolisaccharide production by Lactobacillus delbruckii subsp bulgaricus and Streptococcus thermophilus strains under different growth conditions. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 21: 673-677.

·        Mercan, N., Beyatlı Y. (2005) Production of Poly-Β-Hydroxybutyrate (Phb) by Rhizobium meliloti, R. viciae and Bradyrhizobium japonicum in different carbon and nitrogen sources, and inexpensive substrates. Zuckerindustrie, 130, 5, 410-415.

·        Mercan, N., Güvensen, A., Çelik, A., Katırcıoglu, H. (2006) Antimicrobial activity and pollen composition of honey samples collected from different provinces in Turkey. Natural Product Research (in press).

·        Türkoğlu, A., Duru, M.E., Mercan, N., Kıvrak, İ., Gezer, K. (2006) Antioxidant and antimicrobial activity of Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. Food Chemistry (in press).

 

4.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

·        Berber İ., Saçılık S.C., Mercan N. ve Çökmüş C. (1998) Bacillus sphaericus Suşlarının Toplam Protein Profillerine Göre Ayrımı. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi 20-22 Mayıs, Kırıkkale, 100-105.

·        Yüksekdağ Z.N, Aslım B., Mercan N. and Beyatlı Y. (2003) Effect of carbon and nitrogen sources and different incubation times on poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) synthesis by Bacillus subtilis 25 and Bacillus subtilis 12. Microbiologica Polonica, 3rd Balkan Conference of Microbiology, P-265, pp.457.

·        Mercan N., Yuksekdağ Z.N., Katircioglu H. and Beyatlı Y. (2004) The bacterial activity of kombucha tea, Kefir, and Turkish Yoghurt. International Dairy Symposium Proceedings, p.313-317, 24-28 May, Isparta, Turkey. 

 

4.3 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

·        Mercan N. ve Beyatlı Y. (2001) Bacillus sphaericus Suşlarının Poli-b-Hidroksibütirat (PHB) Üretimlerinin İncelenmesi. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25, 2, 1-7.

·        Saadettin S., Mercan N., Mumcu Z.N. ve Beyatlı Y. (2001) Baciilus Cinsi Bakterilerin Poli-b-Hidroksibütirat (PHB) Üretim Yeteneklerinin İncelenmesi. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25, 2, 67-76.

·        Mercan N., Aslım B., Mumcu Z.N. and Beyatlı Y. (2002) Production of Poly-b-Hydroxybutyrate (PHB) Some Rhizobium Bacteria. Turk J Biol, 26, 215-219.

·        Şafak S., Mercan N., Aslım B., Beyatlı Y. (2002) A study of production of poly-beta-hydroxybutyrate by some eukaryotic microorganisms. Turkish Electronic Journal of Biotechnology, Special Issue, 11-17.

·        Mercan N., Yüksekdağ Z.N., Yılmaz M., Çelik G., Beyatlı Y. (2002) Examination on the anti-microbial activity of royal jelly collected from different provinces. Mellifera, 2-4:54-57.

·        Mercan N., Çağlar A., Aslım B., Beyatlı Y. (2003) Classification of Strains of Bacillus sphaericus by Different Statistical Methods. Turk J Biol. 27:171-179.

 

4.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

·        S. Şimşek, M. Türe, N. Mercan, H. Türe, B. Akdağ ve B. Tuğrul.  (1996) Denizli’de Akraba Evliliği Çalışmalarına İlişkin İlk Bulgular. 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-28 Haziran, İzmir, Poster 59.

·        Mercan N., Mumcu Z. N., Aslım B. ve Beyatlı Y. (1999) Bazı Rhizobium Bakterilerin Poli-b-Hidroksibütirat (PHB) Üretimleri. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, 23 (2), 197.

·        Mumcu Z.N., Mercan N., Aslım B. ve Beyatlı Y. (2000) Bazı Bacillus Cinsi Bakterilerin Muhtemel Mutant Suşlarının Poli-b-Hidroksibütirat (PHB) Üretim Yeteneklerinin İncelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, sayfa 48, 5-9 Eylül, Ankara-Türkiye.

·        Mumcu Z.N., Mercan N., Katırcıoğlu H. ve Beyatlı Y. (2001) Bazı Muhtemel Mutant Bacillus Suşlarının Poli-b-Hidroksibütirat (PHB) Üretim Yetenekleri, SDS-PAGE Protein Profilleri ve Plazmid DNA’ların İncelenmesi. XII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, sayfa 218, 17-21 Eylül, Ayvalık, Balıkesir.

·        Mercan N., Beyatlı Y. (2003) Nodül bakterilerinin (Rhizobium meliloti, Rhizobium viciae ve Bradyrhizobium japonicum) farklı Karbon ve Azot Kaynaklarında Poli-Beta-Hidroksibütirat İçerikleri. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Poster Özetleri Kitabı, sayfa 186, 25-29 Eylül, Çanakkale.

 

5. Projeler

·        Yer Altı Sistemlerinde Krom Bileşiklerinin Biyokimyasal Döngüsü ve Krom ile Kirli Toprakların Biyoremediasyonu için Optimum Koşulların Belirlenmesi (2006-).

TUBITAK-KARİYER PROJESİ

 proje yöneticisi: yrd doç dr. çetin kantar

yardımcı araştırmacılar: yard.doç.dr. nazime mercan, yard.doç.dr. nurcan köleli, araş. gör. bülent halis demir, araş. gör. sibel gülcan,  araş. gör. aydeniz demir, araş. gör. zeynep çetin, dr. jeffrey b. gıllow

 

·        Bazı Lactobacillus İzolatların Ekzopolisakkarit Üretimlerinin Belirlenerek, Biyoteknolojik Açıdan Öneminin Araştırılması. (2005, Tamamlandı).

TUBITAK TBAG-2090 (101T129) NOLU PROJE

PROJE YÖNETİCİSİ: PROF. DR. BELMA ASLIM

YARDIMCI ARAŞTIRMACI: YARD.DOÇ.DR. NAZİME MERCAN

·        Denizli Yöresi Termomineralli Sularının Hidrojeokimyasal İncelemesi ve Tıbbi Değerlendirmesi. (2002, Devam Ediyor).

PAÜ ARAŞTIRMA FONU

Proje Yöneticisi: YARD. Doç. Dr. ALİ GÖKGÖZ

Yardımcı Araştırmacı: YARD. Doç. Dr. NAZİME MERCAN

·        Bazı Rhizobium Türlerinin B6 Vitamini Üretiminin Belirlenmesi ve Protein, Lipopolisakkarit Profilleri ile Yüzey Glikokonjugat Özelliklerinin Araştırılması. (2005) Tamamlandı.

PAÜ ARAŞTIRMA FONU

Proje Yöneticisi: YARD: DOÇ:DR: NAZİME MERCAN

Yardımcı Araştırmacı: Yard. Doç. Dr. NAZAN KESKİN

·        Honaz Dağı’nın (Denizli) Vejetasyon Yapısı ve Burada Yayılış Gösteren Bitkilerin Bazı Fizyolojik, Mikrobiyolojik ve Histolojik Etkilerinin Araştırılması. (2003, Devam Ediyor)

PAÜ ARAŞTIRMA FONU

Proje Yöneticisi: YARD: DOÇ. DR. ALİ ÇELİK

Yardımcı Araştırmacı: Yard. Doç. Dr. NAZİME MERCAN

 

·  Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Pseudomonas Cinsi Bakterilerin Ağır Metal Toleransı ve Biyodegradasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. (2005, Devam Ediyor).

 

PAÜ ARAŞTIRMA FONU

Proje Yöneticisi: YARD: DOÇ. DR. NAZİME MERCAN

Yardımcı Araştırmacı: ARAŞ. GÖR. SİBEL GÜLCAN

 

·  Crocus Cinsine Ait (C. biflorus Miller, C. crysanthus (Herbert) Herbert, C. baytopiorum Mathew, C. flavus Weston subp. dissectus T. Baytop&Mathew) Saf Ekstraktların Antimikrobiyal Etkisi. (2005, Devam Ediyor).

 

PAÜ ARAŞTIRMA FONU

Proje Yöneticisi: YARD: DOÇ. DR. NAZİME MERCAN

Yardımcı Araştırmacı: GÜLÜMSER ACAR